Rekreačné stredisko oddychu a vodného športu, s.r.o.